Najnovšie články

Suit up 2014!
16.10.2014 20:25:57

Už po štvrtý raz žiaci školy, chlapci aj dievčatá, dobrovoľne strávili jeden obyčajný pondelok vo formálnom oblečení. 13. októbra 2014 dominovali obleky, košele, kravaty, biele blúzky, tmavé nohavice či sukne. Každý rok sa takto „nahodí“ čoraz väčší počet študentov ale aj učiteľov. Tento rok to bolo 79. Pozrite si fotografie.

Šikanovanie
15.10.2014 17:32:52

Šikanovanie Materiál poskytlo CPPP a P Levoča

Stratégia školy v oblasti prevencie sociálnopatologických javov
15.10.2014 17:15:59

Sociálno-patologické javy – súhrnný pojem na označenie chorých, nenormálnych, všeobecne nežiadúcich javov v spoločnosti. Medzi sociálno-patologické javy patria: drogová závislosť , šikanovanie, týranie detí (telesné, psychické, emocionálne), obchod s „bielym mäsom“, zneužívanie detí (fyzické, sexuálne), násilie a agresivita, problémové správanie detí, záškoláctvo, delikvencia, kriminalita a pod.