Máte problémy so spánkom?

Tretí týždeň nového školského roka sme v piatok 18.9.2020 ukončili prednáškou v programe „Zabezpečenie zdravého životného štýlu, ochrany života a zdravia“. Náš absolvent, toho času študent 5. ročníka medicíny, Jakub Balogh, si pre žiakov II.A, III.A, sexty A a septimy A pripravil prednášku v rozsahu 45 minút na tému „Spánok a rôzne pohľady naň“. Cieľom prednášky bolo ozrejmiť žiakom pojmy ako sú fyziológia spánku, patofyziológia spánku, spánková hygiena a taktiež predstaviť metódy liečby spánkových porúch. Jakub v závere prednášky apeloval na rôzne režimové opatrenia, ktoré môžu prispieť k úprave spánku u tých, ktorí s ním mávajú problém. Po prednáške sa uskutočnila malá anketa, v ktorej sa žiakov pýtal na to, aký je ich spánok. Prekvapivo, na vzorke 61 respondentov len 47% uviedlo, že so spánkom nemá žiaden problém a až 50% zúčastnených uviedlo, že má občasné problémy so spánkom. Vzhľadom k výsledkom ankety hodnotíme besedu ako veľmi prínosnú a dúfame, že si z nej naši študenti odniesli vedomosti, ktoré im pomôžu upraviť ich vlastný spánok. Vzhľadom k zhoršujúcej sa epidemiologickej situácii prebiehala prednáška v súlade s hygienickými predpismi a pre každú triedu zvlášť, aby sme znížili sociálny kontakt v maximálnej možnej miere.

Mgr. I. Baloghová

Natália Bajtošová | 20.9.2020 16:22:12 | Aktivity v oblasti prevencie, Študenti, Úspešní absolventi