Oznam o dištančnom vzdelávaní

Vážení rodičia, milí žiaci,

na základe najnovších informácií TB ministra školstva  sa od zajtra, t. j. 12. 10. 2020 prechádza na dištančné vzdelávanie na všetkých stredných školách, pričom 1. až 4. ročník osemročného gymnázia sa bude naďalej vzdelávať prezenčne, to znamená :

– pre žiakov  PRÍMY až KVARTY bude prebiehať riadne vyučovanie v škole podľa upraveného rozvrhu, ktoré začne  druhou hodinou, t. j. 8:05,

– žiaci KVINTY až OKTÁVY a 1. až 4. ročníka štvorročného gymnázia ostanú doma, ich vzdelávanie bude prebiehať dištančnou formou podľa upraveného rozvrhu; vyučovanie  začne triednickou online hodinou o 8:05, na ďalších hodinách sa vyučujúci  so žiakmi skontaktuje buď on-line, cez EduPage  alebo mailovou komunikáciou.

V priebehu utorka zverejníme nový rozvrh, ktorý bude odrážať situáciu, ktorá vyplynula pre našu školu z nových opatrení t. j. že časť žiakov sa bude vzdelávať doma a časť v škole.

Prosíme všetkých o spoluprácu a zodpovedný prístup ku dištančnému vzdelávaniu, ktoré je pre žiakov povinné a vyžaduje osobnú disciplínu i zvýšenú námahu. Rovnako prosíme rodičov, aby včas informovali TU svojho dieťaťa o PN a iných dôvodoch, ktoré žiakovi bránia zúčastňovať sa dištančného vzdelávania, aby sme predišli zbytočným nedorozumeniam.

Jedáleň GSFA funguje naďalej, žiaci prímy až kvarty sú prihlásení, žiaci kvinty až oktávy a 1. – 4. ročníka sú od pondelka 12. 10. odhlásení zo stravovania. 

Nové informácie k ďalšiemu postupu na GSFA vám zverejníme po riadnom vydaní rozhodnutia na Ministerstve školstva, prípadne po usmernení z RÚVZ  či zriaďovateľa školy.

Prajeme všetkým pevné zdravie.

RNDr. Janka Hozová, poverená vedením školy

Natália Bajtošová | 11.10.2020 16:19:38 | Oznamy, Rodičia