Oznam

V súlade s § 150 odsek 5  zákona 245/2008 Z. z. poskytujem žiakom sekundy na deň 13. október 2020 (utorok)  a 14. október 2020 (streda) riaditeľské voľno. Žiaci sekundy budú v uvedené dni odhlásení zo  stravovania.

                                                                                           RNDr. Janka Hozová,

poverená vedením školy

Natália Bajtošová | 12.10.2020 19:06:39 | Oznamy