Misijný týždeň

Posledný týždeň pred jesennými prázdninami sme sa každý deň v kaplnke modlili desiatok ruženca za pokoj a šírenie dobra vo svete. Modlitby sprevádzal spev nášho zboru. Nezabudli sme zladiť oblečenie, ktoré svietilo farbou kontinentu, na ktorý sme v daný deň mysleli.

Váš školský parlament

Natália Bajtošová | 1.11.2023 17:00:26 | Aktivity v oblasti prevencie, Duchovný program, Nezaradené, Žiacka školská rada