Simulované študentské eurovoľby

Študentské voľby do Európskeho parlamentu 2024 sa konali od 6. 5. do 24.5. 2024 v 68 okresoch vo všetkých krajoch. Ide o simuláciu volieb podľa skutočných kandidátnych listín do Európskeho parlamentu pre stredoškolákov a stredoškoláčky od 15 rokov.
Úlohu okrskových volebných komisií, teda zabezpečenie celodenného fungovania volebných miestností, usmerňovanie svojich spolužiakov
a spolužiačok a neúprosné počítanie hlasov.

V našom volebnom okrsku sa simulované voľby konali 14.5.2024.

Natália Bajtošová | 14.5.2024 18:04:39 | Fotogalérie, Žiacka školská rada