Deň detí (ako smetí)

Všetky ročníky, všetky deti, veľa rôznych aktivít – všetko na „jednej kope“ ale potriedené, uložené. Každý si mohol nájsť kúsok pre seba – získať nové informácie (o lese, o škole, o významných dňoch, o spolužiakoch, o triedení odpadov, o mikroplastoch, o sočke), zahrať si rôzne športové hry, rozhýbať kosti pri tanci, hudbe, pri skladačkách z plastových vrchnáčikov. Boli aj víťazi (nielen vo futbale), hoci, na každého nakoniec čakala sladká odmena.

Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým spolupracovníkom, hosťom, vedeniu školy, vyučujúcim, ktorí ste nám pomohli zrealizovať všetky aktivity.

Školský parlament

Prečítajte si aj reportáž zo zberného dvora od Adama, Olivera, Daniela TU

 

 

Natália Bajtošová | 5.6.2023 15:53:32 | Aktivity v oblasti prevencie, Fotogalérie, Žiacka školská rada