Olympiády

Úspešní matematickí olympionici
9.4.2017 12:58:18

Na okresnom kole Matematickej olympiády sa k víťazovi okresného kola a úspešnému účastníkovi krajského kola MO v kategórii Z9 Michalovi Pavlovi z kvarty A pridali aj naši mladší žiaci. Svedomitá príprava priniesla svoje ovocie a viacerí si vybojovali medailové umiestnenia: Kategória Z6 (príma A): 1. miesto: Denis Kupčiha 2. miesto: Štefánia Biroščáková Kategória Z8 (tercia […]

Matematická olympiáda – krajské kolo
4.4.2017 11:02:27

Náš žiak Michal Pavlov z kvarty A vyriešil školské kolo matematickej olympiády v kategórii Z9, umiestnil sa na prvom mieste v okresnom kole, z ktorého postúpil na krajské kolo. To sa konalo 21.3.2017 na Pedagogickej fakulte PU v Prešove. Patrí k úspešným riešiteľom krajského kola a preto mu blahoželáme a tešíme sa spolu s ním.

Matematici nám robia radosť
5.2.2017 17:11:40

Prvenstvo z minulého roku vo svojej kategórii v okresnom kole Matematickej olympiády obhájil Michal Pavlov (kvarta A) a zvíťazil bez straty jediného bodu, čím si zaslúžil postup na krajské kolo. Blahoželáme a želáme veľa úspechov aj v ťažšej konkurencii! Veľkú radosť nám urobili aj žiaci z prímy A. V školskom kole Pytagoriády v kategórii P6 […]

Biblická olympiáda – školské kolo
1.2.2017 15:28:55

Naši  žiaci nezaháľali. Študovali, čítali a osvojovali si vedomosti z vybraných kníh Starého zákona – Knihy sudcov, Knihy Genezis a Knihy proroka Daniela – a z Nového zákona List Efezanom. V pondelok 30. 1. 2017 sa uskutočnilo školské kolo Biblickej olympiády. Tým, ktorí sa na ňom zúčastnili, sa chceme poďakovať a výhercom, ktorí postupujú do dekanátneho kola, zaželať mnoho úspechov. V kategórii ZŠ […]

Olympiáda ľudských práv – školské kolo
1.12.2016 21:24:31

V stredu 30.11.2016 sa uskutočnilo školské kolo v olympiáde ľudských práv. Súťažiacich nebolo veľa, ale konkurencia medzi nimi bola veľká. Martin Németh z III.B triedy, Tomáš Šefčík z II.A a Lukáš Pekarčík zo sexty A nám dokázali, že majú výborný prehľad v oblasti práva, politológie a histórie. Komisii bolo veľmi ťažké rozhodnúť, ktorý z týchto […]

Olympiáda v anglickom jazyku
27.11.2016 18:03:13

V dňoch 21. 11. 2016 a 23. 11. 2016 sa uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Súťažilo sa v štyroch kategóriách. Kategória 1A bola pre určená pre najmladších žiakov prímy A a sekundy A a 1B zase pre žiakov tercie A a kvarty A. V kategórii 2A medzi sebou súťažili žiaci kvinty A a sexty A osemročného gymnázia […]

Dejepisná olympiáda
12.5.2016 21:46:06

Viki Cehuľová si na obhajobu svojej práce v celoslovenskom kole vybrala správne oblečenie. Strieborná medaila, ktorú získala, sa jej hodila k šatám. Gratulujeme!

Olympiáda ľudských práv – celoštátne kolo
12.4.2016 14:03:03

Laura Mária Šiškovičová /oktáva A/ úspešne reprezentovala našu školu v celoštátnom kole 18. ročníka Olympiády ľudských práv, ktoré sa konalo v dňoch 6.-8. apríla 2016 v Modre-Harmónii. Z celkového počtu 64 súťažiacich zo stredných škôl celého Slovenska obsadila 9. miesto. Celoštátne kolo pozostávalo z riešenia modelových prípadov a obhajoby eseje na tému: „Migrácia je vyjadrením ľudskej […]

Naše „kocky“
12.4.2016 07:20:55

Vo viacerých kategóriách matematických súťaží boli naši žiaci úspešnými riešiteľmi a urobili nám veľkú radosť. Milovníci čísel, logických úvah, geometrie a rovníc zabojovali a obstáli v konkurencii svojich rovesníkov z celého okresu.

Dejepisná olympiáda
1.4.2016 13:53:52

Úspešná reprezentácia Gymnázia sv. Františka Assiského v Levoči – víťazstvo v krajskom kole 8. ročníka Dejepisnej olympiády a postup na celoštátne kolo