Olympiáda v anglickom jazyku – školské kolo

Školské kolo olympiády v anglickom jazyku sa uskutočnilo v týždni od 22. do 25. 11. 2021. Súťažilo sa v štyroch kategóriách. Kategória 1A bola  určená pre najmladších žiakov prímy A a sekundy A, 1B zase pre žiakov tercie A a kvarty A. V kategórii 2A medzi sebou súťažili žiaci sexty A osemročného gymnázia a 1. a 2. ročníka štvorročného gymnázia. Kategória 2B predstavovala kategóriu pre najstarších žiakov, t. j. septimu A a oktávu A a 3. a 4. ročník. Čo sa týka počtu zúčastnených žiakov, v kategórii 1A súťažili 2 žiaci, v kategórii 1B 4 žiaci, v 2A boli zastúpení 8 žiaci a v 2B 4 žiaci.

Pre žiakov boli pripravené úlohy zamerané na otestovanie rozsahu a úrovne ovládania ich slovnej zásoby, gramatiky, čítania i počúvania s porozumením v rámci  písomnej  časti a v ústnej časti boli preverené komunikatívne zručnosti žiakov prostredníctvom úlohy, pri ktorej mali opísať konkrétny obrázok a vytvoriť na základe neho príbeh a taktiež  absolvovali situačnú hru. Výkony jednotlivých žiakov boli na vysokej úrovni a členovia poroty s nimi boli veľmi spokojní. Blahoželáme a ďakujeme za účasť v súťaži. Víťazom jednotlivých kategórií prajeme veľa úspechov na okresnom i obvodnom kole olympiády v anglickom jazyku dňa 13. 1. 2022.

M.Hvilová

VÝSLEDKY ŠKOLSKÉHO KOLA OLYMPIÁDY V ANGLICKOM JAZYKU 2021

Natália Bajtošová | 28.11.2021 12:02:28 | Fotogalérie, Olympiády