Chemická olympiáda – krajské kolo

Krajské kolo Chemickej olympiády kat. C
Aj počas pandémie je možné stále na sebe pracovať. Dôkazom je pekné 5. miesto v KK 57. ročníka Chemickej olympiády kategórie C, ktoré získala žiačka kvinty A  Števka Biroščáková.
Srdečne gratulujeme!
Natália Bajtošová | 17.5.2021 17:02:33 | Olympiády, Úspechy našich žiakov