Olympiády

Matematická olympiáda – okresné kolo
3.5.2018 06:31:35

Štefánia Biroščáková, žiačka sekundy A, súťažila v okresnom kole matematickej olympiády. Umiestnila sa na výbornom 3. mieste. K tomuto úspechu jej blahoželáme a tešíme sa spolu s ňou.                               Ľ. Salanciová

Biblická olympiáda – diecézne kolo
2.5.2018 18:37:36

Krásne druhé miesto získali študenti nášho gymnázia v Biblickej olympiáde v Spišskom Podhradí, ktorá sa uskutočnila dňa 25. 4. 2018. Súťažili v trojčlennom družstve v zložení: Sebastián Šupol z kvinty,  Terézia Širilová a Jozefína Sterančáková z 3. A. Sr. Dominika

Celoslovenský úspech na olympiáde
8.4.2018 13:49:05

Začiatok apríla priniesol nášmu gymnáziu významný úspech, za ktorý vďačíme Dominike Salanciovej, žiačke II. A. V dňoch 5. – 6. apríla 2018 sa zúčastnila 10. ročníka celoštátneho kola Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry, ktoré sa už tradične konalo v Bratislave. Dominika preukázala nielen svoje vynikajúce teoretické vedomosti, ale aj tvorivosť pri tvorbe textu a výborné rečnícke schopnosti. V silnej […]

Dejepisná olympiáda – krajské kolo – naše a víťazné!
27.3.2018 07:40:20

Dejepisná olympiáda je na GSFA v Levoči zatiaľ určite najúspešnejšou predmetovou olympiádou, veď z doterajších 9. ročníkov tejto súťaže vyhrali naši žiaci celoslovenské kolo celkovo 5-krát a raz sme sa museli uspokojiť „len“ s druhým miestom. Krajské kolo 10. ročníka Dejepisnej olympiády v Prešove bolo opäť NAŠE. A opäť VÍŤAZNÉ.

2/4 súťažiacich angličtinárov postupujú na kraj
22.1.2018 09:03:41

V obvodnom kole olympiády v anglickom jazyku, ktoré sa uskutočnilo dňa 17. 1. 2018 na pôde Gymnázia na Kukučínovej ulici v Poprade, medzi sebou súťažili žiaci všetkých okresov zahrnutých do regiónu Poprad, t. j. Kežmarok, Levoča a Poprad a zároveň tam bolo vyhodnotené i okresné kolo pre žiakov našej školy a Gymnázia Janka Francisciho-Rimavského v Levoči. V rámci neho obsadila Dominika Salanciová […]

Olympiáda ľudských práv
7.12.2017 16:00:39

Aj v tomto školskom roku PK OBN zorganizovalo školské kolo olympiády ľudských práv. Tohto 20. ročníka olympiády sa zúčastnilo 6 žiakov: Tomáš Šefčík z III.A triedy, Martin Németh zo IV.B, Lukáš Pekarčík zo septimy a tri dievčatá z II.A triedy – Zdenka Koščáková, Martina Kubičárová a Ivana Beregházyová. O svojich právach a povinnostiach mal najviac […]

Olympiáda v anglickom jazyku
3.12.2017 11:30:21

Školské kolo olympiády v anglickom jazyku sa uskutočnilo od 15. do 23. novembra 2017. Súťažilo sa v štyroch kategóriách. Kategória 1A bola pre určená pre najmladších žiakov prímy A a sekundy A a 1B zase pre žiakov tercie A a kvarty A. V kategórii 2A medzi sebou súťažili žiaci kvinty A a sexty A osemročného gymnázia a 1. a 2. […]

Filozofická olympiáda
15.11.2017 21:21:39

V utorok 14. 11. 2017 sa na Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku uskutočnilo prvé kolo tretieho ročníka slovenskej filozofickej olympiády. Medzi stovkou súťažiacich stredoškolákov z celého Slovenska našu školu reprezentovali Ján Tancár (oktáva A) a Lukáš Pekarčík (septima A). Obaja sa popasovali s náročnými výrokmi známych filozofov, ktoré boli podkladom na napísanie eseje, v ktorej obaja […]

Najlepší dejepisár Slovenska
7.5.2017 16:01:57

V dňoch 3.-5.5.2017 sa uskutočnilo celoštátne kolo v poradí už 9. ročníka Dejepisnej olympiády. „Dejepisárska elita Slovenska“ – ako nazvala účastníkov tejto súťaže predsedníčka PhDr. Ľubica Kázmerová, CSc. z Historického ústavu SAV v Bratislave, si tento rok zmerala svoje sily v malebnom prostredí Trenčianskych Teplíc.

Matamatická olympiáda opäť úspešne
30.4.2017 15:42:10

V krajskom kole Matematickej olympiády v Prešove sa po úspešnom domácom a školskom kole zúčastnili naši starší žiaci: v kategórii B: Tomáš Šefčík (II.A) v kategórii C: Dominika Salanciová (I.A) a Juraj Žilt (kvinta A). Dominika a Juraj sa stali úspešnými riešiteľmi krajského kola. Blahoželáme a všetkým želáme veľa ďalších matematických úspechov!