Dejepisná olympiáda – krajské kolo

V poradí už 15. ročník krajského kola Dejepisnej olympiády žiakov stredných škôl hostilo v tomto roku Gymnázium Jána Adama Raymana v Prešove. V kategórií A si vybojovala 5. miesto a úspešnou riešiteľkou tejto súťaže sa stala Tamara Kamarýtová zo Septimy. Porotu zaujala výbornou prácou, ktorá bola venovaná majiteľom a histórií kaštieľa v Spišskom Hrhove.

Účastníci kategórií C, D, E (základné školy resp. sekunda-kvarta osemročných gymnázií) si v teste preverili svoje dejepisné vedomosti na krajskom kole rovnako v Prešove.

V kategórií E sa umiestnila Barborka Pomikalová zo Sekundy na 7. mieste a v kategórií C obsadil fantastické 2. miesto v krajskom kole tejto súťaže Michal Lesňák z Kvarty spomedzi 24 súťažiacich. Na celoslovenské kolo žiaľ z celého Prešovského kraja postúpil len víťaz…

Všetkým úspešných historikom blahoželáme a želáme veľa ďalších úspechov.

Natália Bajtošová | 26.5.2023 07:15:18 | Olympiády