Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry – okresné kolo

Máme víťazku v okresnom kole olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Znalosť slova i krásu materinského jazyka prezentovali vo svojich vystúpeniach súťažiaci okresného kola olympiády zo slovenského jazyka v Poprade. Vyznačiť správne odpovede v teste, tvorivo transformovať ukážku a vytvoriť nový text, upútať členov poroty originálnym obsahom i pôsobivým rečníckym vystúpením bolo náročné pre každého z nich. Spomedzi 25 súťažiacich z okresov Levoča a Poprad sa žiačka kvarty Michaela Pavlova umiestnila na skvelom 2. mieste, v hodnotení žiakov z okresu Levoča na 1. mieste. Miške ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy, blahoželáme jej a tešíme sa spolu s ňou z postupu do krajského kola.

A. Lipniaková

Natália Bajtošová | 4.12.2022 20:42:25 | Olympiády, Úspechy našich žiakov