Škola

Tanečný kurz 2015
14.2.2015 09:28:37

Viac fotografií na http://www.demockophoto.eu/blog/ples-gymnazia-sv-frantiska-assiskeho

Občianska náuka v primátorskom kresle
6.2.2015 20:09:53

Na konci prvého týždňa, v piatok 6.2.2015 sa žiaci prímy zúčastnili so svojou vyučujúcou občianskej náuky na exkurzii na Mestskom úrade v Levoči. Prijal ich sám primátor mesta PaedDr. Milan Majerský a ich aktuálnu učebnú látku s názvom obecná samospráva aktuálne oživil. Okrem teoretizovania si totiž mohli žiaci vyskúšať naživo, ako sa sedí v primátorskom […]

Koleda 2015
8.1.2015 21:24:05

Christus Mansionem Benedicat

Organizácia vyučovania 8.1. 2015
7.1.2015 09:56:17

Dňa 8. januára 2015 začneme vyučovanie svätou omšou o 7:15 v gymnaziálnom kostole. Po svätej omši pokračuje vyučovanie podľa NOVÉHO platného rozvrhu hodín, ktorý nájdete na stránke školy. V priebehu dňa kňaz požehná školu a triedy (tzv. koleda). V novom kalendárnom roku vám želáme veľa osobných a pracovných úspechov!  

Vianoce
24.12.2014 10:31:43

A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. A my sme uvideli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený Syn, plný milosti a pravdy. Ján 1:14 Všetkým žiakom, rodičom, zamestnancom a priateľom školy prajeme pokojné prežitie vianočných sviatkov!