Škola

Pedagogický zbor
4.10.2014 21:17:02

RNDr. Janka Hozová, riaditeľka školy, matematika a fyzika Mgr. Jana Salajová, zástupkyňa riaditeľky školy, matematika a fyzika Mgr. Natália Bajtošová, anglický jazyk, koordinátorka prevencie drogových závislostí a šikanovania, koordinátorka DofE Mgr. Ivana Baloghová, biológia a chémia RNDr. Lucia Bizoňová, biológia a chémia Mgr. Janka Brincková, nemecký jazyk Mgr. Ľubomír Dravecký, náuka o spoločnosti, geografia a ruský jazyk […]

Predmety
4.10.2014 20:52:22

Jazykovedné predmety slovenský jazyk a literatúra (viac informácií tu) anglický jazyk nemecký jazyk francúzsky jazyk Prírodovedné predmety biológia chémia fyzika geografia informatika matematika Spoločenskovedné predmety dejepis náuka o spoločnosti rímskokatolícke náboženstvo telesná a športová výchova hudobná výchova výtvarná výchova

Projekt ESF EU
3.10.2014 17:33:33

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Gymnázium sv. Františka Asisského v Levoči Naša škola realizuje projekt v rámci operačného programu Vzdelávanie s názvom „Prírodné vedy v novom šate“ Cieľom projektu je zabezpečiť zvýšenie kvality vzdelávania a uplatnenia žiakov modernizáciou a inováciou vybraných študijných odborov a rozvojom odbornosti pedagogických zamestnancov. Cieľovou […]

Európsky deň jazykov
2.10.2014 21:29:25

Z iniciatívy Rady Európy v Štrassburgu sa každoročne od roku 2001 oslavuje Európsky deň jazykov dňa 26. septembra. Naša škola si tento sviatok pripomenula už druhýkrát.

Výročie posviacky školskej kaplnky
2.10.2014 20:35:04

Dňa 3. októbra 2014 si pripomíname výročie posviacky školskej kaplnky. Svätú omšu o 8:00 hod. bude sláviť vdp. František Dlugoš. Po svätej omši si pozrieme divadelné predstavenie Neprebudený v levočskom kine o 10:00 hod. Srdečne vás pozývame!

Učebňa 325 – nastavenie dataprojektora
5.9.2014 17:05:57

Dataprojektor: zapnúť červeným tlačidlom diaľkového ovládača ON po nabehnutí stlačiť tlačidlo NETWORK (dataprojektor vypíše informácie o IP adrese a hesle Projection Log In Code) na diaľkovom ovládači po skončení dataprojektor vypnúť stlačením tlačidla OFF 2x na diaľkovom ovládači Notebook: pripojiť notebook káblom do internetovej zásuvky vedľa katedry P322, internetový prepojovací kábel je v zásuvke katedry stiahnuť obslužný softvér […]

Učebňa 203 – nastavenie dataprojektora
5.9.2014 16:59:22

Dataprojektor: zapnúť červeným tlačidlom diaľkového ovládača po nabehnutí stlačiť tlačidlo LAN (dataprojektor vypíše informácie o IP adrese a hesle) po skončení dataprojektor vypnúť stlačením červeného tlačidla a tlačidla Enter na diaľkovom ovládači Notebook: pripojiť notebook káblom do internetovej zásuvky vedľa tabule P207, internetový prepojovací kábel je v zásuvke katedry stiahnuť obslužný softvér EPSON EasyMP Network Projection po nainštalovaní spustiť […]

Interné materiály
5.9.2014 14:44:23

nastavenie dataprojektora v učebni 203 nastavenie dataprojektora v učebni 325