Klasici v komikse – 1. miesto

Ešte v poslednom štvrťroku minulého školského roka sa Hanka Melcherová z terajšej sekundy zapojila do jubilejného 10. ročníka celoslovenskej literárno-výtvarnej súťaže, ktorú vyhlásila Stredná odborná škola záhradnícka Piešťany a Mestská knižnica mesta Piešťany, Klasici v komikse. Cieľom tejto súťaže je podporovať tvorivosť detí a mládeže a rozvíjať ich vzťah k slovenskému kultúrnemu dedičstvu a umeleckým hodnotám. Mladí žiaci sa majú oboznámiť so životom a tvorbou slovenských autorov a získané poznatky spracovať v podobe komiksu.  Na rok 2019 vybrali tému Margita Figuli v komikse a bolo možné siahnuť po životných osudoch spisovateľky alebo po texte jej ktoréhokoľvek diela. Hanka si vybrala prvú možnosť a takmer dva mesiace strávila kreslením a vyfarbovaním postavičiek životného príbehu autorky známych kníh Babylon, Tri gaštanové kone či Ariadnina niť. Porota si pri hodnotení súťažných prác okrem iného všímala aj originálnosť spracovania komiksu i úroveň zvládnutia zvolenej výtvarnej techniky. Hodiny strávené kreslením sa Hanke vyplatili, pretože vytvorila taký komiks, ktorým si vyslúžila v súťaži krásne prvé miesto a 21. septembra sa  zúčastnila slávnostného vyhodnotenia v priestoroch SOŠ záhradníckej v Piešťanoch. Jej dielo uvidia v nasledujúcich mesiacoch návštevníci v rámci výstavy v Mestskej knižnici v Piešťanoch a následne aj v mestských knižniciach iných miest. K úspechu srdečne blahoželáme, ďakujeme za reprezentáciu školy a prajeme veľa nových nápadov a inšpirácie.

R. Milčáková

Natália Bajtošová | 25.9.2019 19:56:05 | 2018/2019, 2019/2020, Fotogalérie