Slávnostné otvorenie školského roku 2019/2020

Školský rok 2019/2020 začneme 2. septembra 2019 slávnostnou sv. omšou v Bazilike sv. Jakuba v Levoči o 8:00. Po jej skončení sa presunieme na školský dvor, kde bude pokračovať program prvého školského dňa.
Informácie o ďalších dňoch a prihlasovanie na stravu v ŠJ sa bude realizovať v triedach 2. septembra 2019  podľa pokynov triednych učiteľov. Strava sa bude vydávať od 3. septembra 2019.
Tešíme sa na všetkých žiakov a zvlášť na našich nových primánov a prvákov!
Natália Bajtošová | 28.8.2019 16:36:17 | Oznamy