Výmenný pobyt III./2

Okrúhlym, piatym výročím je poznamenaná tohtoročná partnerská výmena stredoškolákov levočského Gymnázia sv. Františka Assiského a brnianskeho Cyrilometodejského gymnázia a strednej odbornej školy pedagogickej. Po minuloročnej storočnici prvej Československej republiky aj tento rok strávilo desať českých študentov a ich slovenské dvojičky štyri jesenné dni listovaním v dejinách Spiša.

Stredoveký vojenský tábor a v ňom kapitánska krčma otvorili potulky po krásach Spiša. Nasledoval Ľubovniansky hrad s krásnym skanzenom v jeho podhradí, ktoré sa stali akýmsi pomyselným symbolom celej partnerskej výmeny.

Symbolom cirkevných dejín bola zastávka v sídle spišského biskupa, v Spišskej Kapitule. Generálny vikár, Mons. Anton Tyrol, adresoval česko-slovenskej mládeži dôležité slová: „Mladí ľudia musia mať ideály, lebo tie ich ženú dopredu,“  a zdôraznil potrebu vďačnosti za prísnych rodičov so správnym morálnym, hodnotovým nastavením. Po prehliadke biskupského paláca a Katedrály sv. Martina boli naši českí priatelia ešte väčšmi uchvátení priľahlým Spišským Jeruzalemom a prameňom Sivá brada. Krásna, slnkom zaliata krajina Spiša a história vo svojej najkoncentrovanejšej podobe s dominantou Spišského hradu na horizonte podčiarkli význam miesta od pradávna určeného na stretávanie sa a modlitby.

Po naháňačke za tajomstvami a pokladmi stredovekej Levoče v posledný deň návštevy českých partnerov zazneli z úst stredoškolákov  silné odkazy: možnosť vidieť domáce  veci, ktoré by inak nevideli, nové priateľstvá a pamiatka na spoločnú storočnicu – lipa priateľstva zasadená pred rokom pri brnianskej škole – to budú historické zastavenia pre ďalšie generácie v budúcnosti.

-abc-

 

Natália Bajtošová | 20.9.2019 21:09:50 | Fotogalérie, Partnerské školy, Projekty, Rada rodičov