Oznamy

2% pre občianske združenie
9.3.2015 11:49:22

Aj v tomto roku môžete venovať 2% z dane za rok 2014. Tlačivo je k dispozícii ako príloha alebo si ho vyžiadajte na sekretariáte školy.

Organizácia vyučovania 8.1. 2015
7.1.2015 09:56:17

Dňa 8. januára 2015 začneme vyučovanie svätou omšou o 7:15 v gymnaziálnom kostole. Po svätej omši pokračuje vyučovanie podľa NOVÉHO platného rozvrhu hodín, ktorý nájdete na stránke školy. V priebehu dňa kňaz požehná školu a triedy (tzv. koleda). V novom kalendárnom roku vám želáme veľa osobných a pracovných úspechov!  

Vianoce
24.12.2014 10:31:43

A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. A my sme uvideli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený Syn, plný milosti a pravdy. Ján 1:14 Všetkým žiakom, rodičom, zamestnancom a priateľom školy prajeme pokojné prežitie vianočných sviatkov!

Organizácia vyučovania 8.12.2014
6.12.2014 11:41:27

V pondelok 8. decembra 2014 sme začali vyučovanie o 8:00 v Chráme sv. Jakuba slávením svätej omše. Pod dozorom vyučujúcich a triednych učiteľov sme sa autobusmi presunuli do Spišskej Novej Vsi. V spišskonovoveskom divadle sme si pozreli hru Tieň Majstra Pavla o 10:30, v ktorej úlohu Krištofa – tovariša hrá náš absolvent Pavol Sedlačko. Aké […]

Riaditeľské voľno
12.11.2014 16:23:41

V piatok dňa 14. novembra 2014 mali žiaci Gymnázia sv. Františka Assiského v Levoči riaditeľské voľno. Učitelia sa zúčastnili školenia v rámci svojho profesijného a kariérneho rastu. Vyučovanie pokračovalo dňom 18. novembra 2014 (utorok). Mgr. Anna Špesová, riaditeľka školy

Pozvánka
20.10.2014 20:31:47

Žiaci kvinty pripravili pre primánov imatrikulačný večierok v duchu starovekých olympijských hier.

Divadelné predstavenie
20.10.2014 06:54:11

V stredu dňa 22. októbra 2014 o 10:15 sa žiaci I.A, I.B, II.A, II.B, III.A, III.B, kvinty A a septimy A zúčastnia divadelného predstavenia študentov Katolíckej univerzity s názvom To bolo pre teba v Mestskom divadle v Levoči.

Rodičovské združenie
5.10.2014 06:45:38

Stretnutie všetkých rodičov a priateľov školy (plenárna schôdza, triedne schôdzky) sa uskutočnili 14. októbra 2014 (utorok) o 16:00 v školskej jedálni na Kláštorskej 38 v Levoči a v jednotlivých triedach v budove školy na Kláštorskej 24 v Levoči. Ďakujeme za podporu a povzbudenie do nového školského roka!