Oznamy

Riaditeľské voľno
12.11.2014 16:23:41

V piatok dňa 14. novembra 2014 mali žiaci Gymnázia sv. Františka Assiského v Levoči riaditeľské voľno. Učitelia sa zúčastnili školenia v rámci svojho profesijného a kariérneho rastu. Vyučovanie pokračovalo dňom 18. novembra 2014 (utorok). Mgr. Anna Špesová, riaditeľka školy

Pozvánka
20.10.2014 20:31:47

Žiaci kvinty pripravili pre primánov imatrikulačný večierok v duchu starovekých olympijských hier.

Divadelné predstavenie
20.10.2014 06:54:11

V stredu dňa 22. októbra 2014 o 10:15 sa žiaci I.A, I.B, II.A, II.B, III.A, III.B, kvinty A a septimy A zúčastnia divadelného predstavenia študentov Katolíckej univerzity s názvom To bolo pre teba v Mestskom divadle v Levoči.

Rodičovské združenie
5.10.2014 06:45:38

Stretnutie všetkých rodičov a priateľov školy (plenárna schôdza, triedne schôdzky) sa uskutočnili 14. októbra 2014 (utorok) o 16:00 v školskej jedálni na Kláštorskej 38 v Levoči a v jednotlivých triedach v budove školy na Kláštorskej 24 v Levoči. Ďakujeme za podporu a povzbudenie do nového školského roka!

Výročie posviacky školskej kaplnky
2.10.2014 20:35:04

Dňa 3. októbra 2014 si pripomíname výročie posviacky školskej kaplnky. Svätú omšu o 8:00 hod. bude sláviť vdp. František Dlugoš. Po svätej omši si pozrieme divadelné predstavenie Neprebudený v levočskom kine o 10:00 hod. Srdečne vás pozývame!