Oznam pre uchádzačov

Priebežné výsledky prijímacieho konania po 1. termíne prijímacích skúšok budú zverejnené na stránke školy www.gsfalev.sk v pondelok 13. 5. 2019 o 14:00.

Konečné výsledky prijímacieho konania budú zverejnené na stránke školy www.gsfalev.sk a na vrátnici v budove školy vo štvrtok 16. 5. 2019 o 14:00.

Zápis do 1. ročníka 4-roč. vzdel. programu a prímy  8-roč. vzdel. programu sa uskutoční

vo štvrtok 16. 5. 2019 v čase od 14:00 do 16:00

v dňoch 17. 5. 2019 a 20. – 22. 5. 2019 od 8:00 do 15:00.

Na zápis prinesie zákonný zástupca zápisný lístok žiaka, ktorý mu vydala ZŠ.

Natália Bajtošová | 16.5.2019 13:29:50 | Oznamy, Uchádzači