• Deň otvorených dverí 2022

  • Deň otvorených dverí

    Pozývame Vás na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 13.12. 2022 so začiatkom o 9.00 hod. v priestoroch gymnázia.
    Návštevníci budú mať možnosť nahliadnuť do priestorov školy. Budú mať príležitosť dozvedieť sa viac o prijímacích skúškach do osemročného aj štvorročného gymnázia, neformálne sa porozprávať so žiakmi, ale aj učiteľmi a zúčastniť sa množstva aktivít, ktoré sú pre Vás pripravené.
    Štúdium na našom gymnáziu je ideálne pre žiakov, ktorí sú zvedaví, chcú na sebe pracovať a dobre sa pripraviť na vysokoškolské štúdium, ale vedia sa aj zabaviť a navzájom si pomôcť.

Oznam pre uchádzačov

Priebežné výsledky prijímacieho konania po 1. termíne prijímacích skúšok budú zverejnené na stránke školy www.gsfalev.sk v pondelok 13. 5. 2019 o 14:00.

Konečné výsledky prijímacieho konania budú zverejnené na stránke školy www.gsfalev.sk a na vrátnici v budove školy vo štvrtok 16. 5. 2019 o 14:00.

Zápis do 1. ročníka 4-roč. vzdel. programu a prímy  8-roč. vzdel. programu sa uskutoční

vo štvrtok 16. 5. 2019 v čase od 14:00 do 16:00

v dňoch 17. 5. 2019 a 20. – 22. 5. 2019 od 8:00 do 15:00.

Na zápis prinesie zákonný zástupca zápisný lístok žiaka, ktorý mu vydala ZŠ.

Natália Bajtošová | 16.5.2019 13:34:35 | Oznamy, Uchádzači