Riaditeľské voľno

Riaditeľka Gymnázia sv. F. Assiského v Levoči v súlade s paragrafom 150 odsek 5  zákona 245/2008 Z. z. poskytuje žiakom na deň 29. október 2018 (pondelok) riaditeľské voľno z organizačných dôvodov. Zároveň oznamujeme, že v uvedený deň nebude v prevádzke ani školská jedáleň. Vyučovanie riadne pokračuje po jesenných prázdninách v pondelok 5. novembra 2018.

Natália Bajtošová | 24.10.2018 11:12:14 | Oznamy