Slávnostné otvorenie školského roka 2018/19

Dňa 3. septembra 2018 slávnostnou sv. omšou o 8:00 v Bazilike sv. Jakuba v Levoči otvoríme školský rok 2018/2019. Po sv. omši sa presunieme na školský dvor, kde bude pokračovať program prvého dňa nového školského roku.

Prihlasovanie žiakov na stravovanie sa v školskej jedálni sa bude realizovať podľa inštrukcií triednych učiteľov 3. septembra 2018 v triedach. V školskej jedálni sa strava vydáva od 4. septembra 2018 (utorok).

Tešíme sa na všetkých žiakov, zvlášť na našich primánov a prvákov!

Natália Bajtošová | 27.8.2018 11:43:12 | Oznamy