Slávnostné otvorenie školského roka 2017/18

Dňa 4. septembra 2017 slávnostnou sv. omšou o 8:00 v Bazilike sv. Jakuba v Levoči otvoríme školský rok 2017/2018. Po sv. omši sa presunieme na školský dvor, kde bude pokračovať program prvého dňa nového školského roku.

Prihlasovanie žiakov na stravovanie sa v školskej jedálni sa bude realizovať podľa inštrukcií triednych učiteľov 4. septembra 2017 v triedach. V školskej jedálni sa strava vydáva od 5. septembra 2017 (utorok).

Tešíme sa na všetkých žiakov, zvlášť na našich primánov a prvákov!

Natália Bajtošová | 28.8.2017 11:44:33 | Oznamy