Oznam školskej jedálne

Počas ústnych maturitných skúšok (20.-22.5.2019)
  • v pondelok 20. 5. 2019 sú odhlásení zo stravy v ŠJ žiaci prímy A, sekundy A, tercie A, kvarty A, sexty A, II.A
  • v utorok 21. 5. 2019  sú odhlásení zo stravy v ŠJ žiaci kvinty A, sexty A, septimy A, I.A, II.A, III.A
Natália Bajtošová | 15.5.2019 15:46:47 | Oznamy, Školská jedáleň