Začiatok školského roka 2023/24

Školský rok 2023/2024 začneme 4. septembra 2023 slávnostnou sv. omšou v Bazilike sv. Jakuba v Levoči o 8:00 hod.
Po jej skončení sa presunieme na školský dvor, kde bude pokračovať program prvého školského dňa. Informácie o ďalších dňoch a prihlasovanie na stravu v ŠJ sa bude realizovať v triedach podľa pokynov triednych učiteľov.
Tešíme sa na všetkých žiakov a zvlášť na našich nových primánov a prvákov!
PaedDr. Marta Zabielna, PhD., riaditeľka školy
Natália Bajtošová | 31.8.2023 07:35:55 | Oznamy