Riaditeľské voľno

Vážení rodičia, milí žiaci,

v zmysle §150 ods.5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vám oznamujeme, že dňa 22.12.2023 (piatok) bude žiakom školy udelené voľno z organizačných dôvodov.

Nástup do školy po vianočných prázdninách bude v pondelok 8.1.2024.

Prajeme celému spoločenstvu Gymnázia sv. Františka Assiského v Levoči, rodičom, žiakom a príbuzným príjemné prežitie vianočných sviatkov a hojnosť Božích milostí v nadchádzajúcom kalendárnom roku 2024.

PaedDr. Marta Zabielna, PhD., riaditeľka školy

Natália Bajtošová | 20.12.2023 19:21:10 | Oznamy