Maturitná skúška 2023/2024

Vážení rodičia, milí maturanti,
do Vašej pozornosti dávame informácie, ktoré sa týkajú maturitnej skúšky v školskom roku 2023/2024.

Základné informácie k Maturite 2024 nájdete na nasledovnom linku: TU
Zdroje aktuálnych informácií k Maturite 2024, ktoré budú priebežne aktualizované: TU a TU

Riadny termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky (EČ a PFIČ MS) v školskom roku 2023/2024 uskutoční v dňoch:

  • 12. marec 2024 (utorok) – slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra,
  • 13. marec 2024 (streda) – anglický, francúzsky, nemecký, ruský, španielsky, taliansky jazyk,
  • 14. marec 2024 (štvrtok) – matematika

Náhradný termín EČ a PFIČ MS pre školský rok 2023/2024 sa uskutoční v termíne 9. – 12. apríl 2024 a 3. – 6. september 2024.
Opravný termín EČ a PFIČ MS pre školský rok 2023/2024 sa uskutoční v termíne 3. – 6. september 2024. Dni konania opravného termínu pre jednotlivé predmety určí ministerstvo školstva na základe počtu prihlásených žiakov a zverejní ich najneskôr 2. augusta 2024.

Zber údajov o žiakoch prihlásených na EČ a PFIČ MS pre školský rok 2023/2024 sa uskutoční v termíne 1. – 31. október 2023.

Termíny internej časti MS, okrem PFIČ MS, určia jednotlivým stredným školám vo svojej pôsobnosti príslušné RÚŠS v čase od 20. mája 2024 do 7.júna 2024.

 

Natália Bajtošová | 25.9.2023 20:08:03 | Oznamy