Pod ochranou sv. Františka

Tohtoročné oslavy výročia posviacky školskej kaplnky a sviatku patróna školy nás sprevádzali počas celého prvého októbrového týždňa. V prvý októbrový deň sme sa počas veľkej prestávky stretli v kaplnke na adorácii, neskôr ďakovali na svätej omši a priamo 4. októbra sme v gymnaziálnom kostole spievali Jedny šaty, nohy bosé...

Slávnostnú svätú omšu celebroval levočský pán dekan a rektor levočských bazilík, Mons. F. Dlugoš. Vo svojej kázni nám pripomenul, ktoré z cností sv. Františka by si mal každý uvedomiť. Navyše, ak sme hrdí na svoju školu, ak nosíme Boha vo svojom srdci, mali by sme zachovávať najmä pokoru a lásku.

Pred záverečným požehnaním nás pán dekan uistil o svojich modlitbách za našu školu i za nás.

Poslednou aktivitou s prívlastkom slávnostná bolo uvedenie hry František  rehoľníkmi z Bratislavy. Levočské kino sa na 155 minút stalo mestom Assisi a zreprodukovalo Františkov život, rodinu i dôležité okolnosti jeho krátkeho života.

 -abc-

Natália Bajtošová | 8.10.2018 16:29:26 | Duchovný program, Fotogalérie