Stredoškolská odborná činnosť 2019 – školské kolo

VÝSLEDKY ŠKOLSKÉHO KOLA SOČ 2018/19

Odbor č. 01 Problematika voľného času

  1. miesto Viktória Adamkovičová – Tvorba reportáží v lokálnej televízii
  2. miesto Ema Taratutová – Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu

Odbor č. 07 Pôdohospodárstvo 

  1. miesto Lukáš Bajtoš – Nová metóda v pestovaní strukovín na zelené hnojenie

Odbor č. 13 História, filozofia, právne vedy 

  1. miesto Dominika Salanciová – Volebná kalkulačka – nástroj modernej demokracie

Odbor č. 16 Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba

  1. miesto Oliver Jaroš– Výroba žliabkových huslí
  2. miesto Klára Klingová – Umelecko-remeselná obnova skrine
Natália Bajtošová | 11.2.2019 16:23:31 | Fotogalérie, SOČ, Súťaže