Slovenčinársky milionár

Sviatok všetkých zaľúbených možno osláviť rôznymi spôsobmi. A kedže my máme rady aj náš jazyk a literatúru, strávili sme ho, spolu s viac ako dvadsiatkou súťažných družstiev, na Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku, kde sa v tento deň konal druhý ročník celoslovenskej súťaže s priliehavým názvom – „Slovenčinársky milionár“. Súťaž Milionár určite všetci dobre poznáme, avšak s prívlastkom ,,slovenčinársky“...

Pri plnení jednotlivých úloh sme zúročili získané vedomosti zo školských lavíc. Ako príklad uvádzame informáciu, že Anton Bernolák vo svojej tvorbe hlásku j zapisoval grafémou g, a tak sa vám pri čítaní bernolákovčiny môže pokojne stať, že namiesto vety ,,Ja ťa milujem“ uvidíte ,,Ga ťa milugem“. Práve vďaka tejto otázke, ktorú sme, samozrejme, zodpovedali správne, sme sa úspešne posunuli z prvého kola do druhého, spolu s ďalšími 11 súťažnými dvojicami.

Druhé kolo bolo prepojené s výtvarným umením a našou úlohou bolo, okrem iného, k jednotlivým obrazom priradiť správny avantgardný smer. Znalec literatúry však dobre vie, že týchto tzv. -izmov je naozaj požehnane.

Semifinálové kolo, do ktorého sa nám podarilo prebojovať, preverilo naše herecké schopnosti v úlohe s názvom ,,Znázorni názov diela pantomímou“. Terezka sa veľmi snažila –  Kvety zla a Hájnikovu ženu sme zvládli, no na Skrotenie zlej ženy nám neostal dostatok času. Jednotlivé súťažné zadania sme si skutočne užili. Veľkou odmenou bolo pre nás získanie 3. miesta.

Celú súťaž hodnotíme pozitívne a všetkým našim mladším spolužiakom a hlavne tohtoročným tretiakom ju vrelo odporúčame. Príprava na ňu vám pomôže komplexne a rýchlo prejsť učivo potrebné na maturitu zo slovenského jazyka a literatúry a zhodnotiť svoje aktuálne vedomosti.

V. Cehuľová a T. Širilová (IV.A)

Natália Bajtošová | 15.2.2019 11:17:16 | 2018/2019, Súťaže