• Ak ste nestihli DOD – registrácia je predĺžená – nový termín onedlho

Aktualizované kritériá prijatia na štúdium 2020

Kritériá prijatia žiakov na 4-ročné štúdium v školskom roku 2020/2021  nájdete v priloženom dokumente:

4G_2020_kriteria

Kritériá a informácie pre prijímanie žiakov na 8-ročné štúdium budeme priebežne aktualizovať podľa usmernení z Ministerstva školstva SR.

Natália Bajtošová | 7.5.2020 13:03:47 | Uchádzači