• Deň otvorených dverí 2022

  • Deň otvorených dverí

    Pozývame Vás na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 13.12. 2022 so začiatkom o 9.00 hod. v priestoroch gymnázia.
    Návštevníci budú mať možnosť nahliadnuť do priestorov školy. Budú mať príležitosť dozvedieť sa viac o prijímacích skúškach do osemročného aj štvorročného gymnázia, neformálne sa porozprávať so žiakmi, ale aj učiteľmi a zúčastniť sa množstva aktivít, ktoré sú pre Vás pripravené.
    Štúdium na našom gymnáziu je ideálne pre žiakov, ktorí sú zvedaví, chcú na sebe pracovať a dobre sa pripraviť na vysokoškolské štúdium, ale vedia sa aj zabaviť a navzájom si pomôcť.

Aktualizované kritériá prijatia na štúdium 2020

Kritériá prijatia žiakov na 4-ročné štúdium v školskom roku 2020/2021  nájdete v priloženom dokumente:

4G_2020_kriteria

Kritériá a informácie pre prijímanie žiakov na 8-ročné štúdium budeme priebežne aktualizovať podľa usmernení z Ministerstva školstva SR.

Natália Bajtošová | 7.5.2020 13:03:47 | Uchádzači