Ľudia GSFA – projekt žiackej rady

ŽŠR sa rozhodla spustiť projekt s názvom ,,Ľudia GSFA‘‘. Účelom tohto projektu je študentom a učiteľom nášho gymnázia priblížiť činnosť, mimoškolskú aktivitu, úspechy v škole/osobnom živote, vízie, sny a ciele našich drahých študentov, učiteľov a aj absolventov.  Projekt o tých, ktorí vytvárate rodinnú atmosféru, priateľskú komunitu a podieľate sa na budovaní dobrého mena nášho gymnázia. Tento projekt môžete sledovať na FB stránke „ŽŠR GSFA“ alebo instagrame @zsrgsfa. Tešíme sa na spoluprácu!

Natália Bajtošová | 20.5.2020 20:12:09 | Žiacka školská rada