Krajšie prostredie – lepšie podmienky vzdelávania

Gymnázium sv. Františka Assiského v Levoči uspelo v projekte pod názvom „Krajšie prostredie – lepšie podmienky vzdelávania“, ktorého vyhlasovateľom bol Nadačný fond Embraco v Nadácií Pontis. Vďaka financiám z tohto projektu sme mohli vo všetkých kmeňových triedach vymeniť klasické drevené tabule, na ktoré sa písalo kriedou, za moderné magnetické tabule, doplnené o magnetické držiaky a ďalšie potrebné príslušenstvo. Nielen táto, ale aj ďalšie priebežne realizované modernizácie interiéru školy, nepochybne prispievajú k skrášleniu prostredia, ale aj k zlepšeniu podmienok vzdelávania našich žiakov.

Magnetické tabule, magnetické držiaky na fixky, ako aj ďalšie príslušenstvo budú okrem každodenného používania na vyučovaní využívané aj na workshopy, konferencie a podujatia pod záštitou školy a školského parlamentu, tak pre žiakov školy, ako aj záujemcov o štúdium na škole či širokú verejnosť.

Týmto sa chceme ešte raz poďakovať Nadačnému fondu Embraco v Nadácií Pontis za podporu vzdelávania žiakov Gymnázia sv. Františka Assiského v Levoči.

      Vedenie Gymnázia sv. Františka Assiského v Levoči

Natália Bajtošová | 24.11.2023 18:12:33 | Realizované projekty