Projekty

European Challenges in Sustainable Energy Production by Biotechnology
25.4.2016 08:31:01

V dňoch od 17.04.2016 do 23.04.2016 sa v rámci programu ERASMUS+ uskutočnilo stretnutie mentorov a učiteľov vo Viedni (A).  Cieľom stretnutia bol návrh, príprava a zabezpečenie experimentu prípravy a produkcie bioetanolu, ktorý budeme realizovať už v októbri 2016 vo francúzskom Évreux, taktiež  preklad laboratórnych protokolov do jazykov zúčastnených krajín, ktoré sú k dispozícii na oficiálnej stránke projektu (http://sustainable-bioenergy.de/). Našu školu na […]

Medzinárodné partnerstvo pokračuje
18.4.2016 13:35:46

Vybrať najzaujímavejší moment z návštevy partnerskej školy v Brne nebude celkom jednoduché. Bude to organový koncert pána riaditeľa počas prehliadky Katedrály sv. Petra a Pavla? Alebo príbeh o zlej macoche? Stretnutie s hejtmanom Juhomoravského kraja? Na výber vám ponúkame niekoľko fotografií a srdečne vás pozývame na prezentáciu v stredu 27. 4. 2016 o 14:00 v multimediálnej […]

ERASMUS+ vo Phorzheime
28.2.2016 15:12:08

„European Challenges in Sustainable Energy Production by Biotechnology“

Nový biotechnologický projekt
13.10.2015 19:06:44

V šk. roku 2015/2016 Gymnázium sv. Františka Assiského v Levoči rozbehlo nový dvojročný medzinárodný projekt financovaný z prostriedkov Únie v rámci programu ERASMUS+ s názvom „European Challenges in Sustainable Energy Production by Biotechnology“ zameraný na štúdium vývoja nových foriem udržateľných foriem energie, ktorý má žiakom na experimentálnej úrovni priblížiť možnosti vývoja zdrojov energie prostredníctvom biotechnologických postupov, ako je napr. […]

Sviatok sv. Františka ozvláštnený češtinou
6.10.2015 21:36:57

Tohtoročná oslava sviatku patróna našej školy mala špeciálnych hostí z Českej republiky, z partnerskej školy v Brne, Cyrilometodějského gymnázia a strednej odbornej školy pedagogickej. Po septembrovej návšteve a podpise dohody o spolupráci v Brne k nám zavítalo 9 žiakov, riaditeľ školy Mgr. Štěpán Policer, zástupkyňa riaditeľa Mgr. Marie Ivanová a školský špirituál Vdp. Peter Beneš.

Hniezdo pohody
23.6.2015 15:49:27

Projekt Žiackej školskej rady, ktorý zlepšuje prostredie školy, dáva možnosť netradične sa vzdelávať a poskytuje miesto pre oddych.

Simulácia HIV testu
10.12.2014 20:23:24

Naši žiaci sa ako jediní na Slovensku môžu pochváliť, že si vyskúšali testovanie HIV – prvýkrát pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS 1. decembra 2014 a druhýkrát počas Dňa otvorených dverí 10. decembra 2014. Tento experiment, pod vedením žiackych mentorov, pozostával z dvoch častí: teoretická časť bola venovaná HIV vírusu a princípu ELISA testu a […]

Adopcia zvierat
3.11.2014 23:20:46

Na jeden kalendárny rok sa stali členmi nášho spoločenstva drobné šelmy. Na jeden rok sme sa stali adoptívnymi rodičmi Surikaty vlnkavej (Suricata suricatta), ktoré žijú v ZOO Spišská Nová Ves. Ich skupiny žijúce na savanách a polopúšťach juhozápadnej Afriky môžu mať až tridsať členov, no dokážu sa navzájom bezpečne spoznať aj podľa hlasu. Surikaty sú […]