Projekty

Ďalšie projektové stretnutie Erasmus+
10.10.2016 15:12:15

V dňoch od 02.10.-08.10.2016 sa 5 žiaci nášho gymnázia zúčastnili projektového stretnutia vo francúzskom ÉVREUX. Mladí biochemici z 9 európskych krajín spoločne pracovali na produkcii bioetanolu ako jednej z obnoviteľných foriem energií. Viac na webovej stránke projekTU, fotografiách a videu.  

Prázdninová škola
7.7.2016 13:34:54

Po tom, ako boli rozdané vysvedčenia a odmenení najaktívnejší a najúspešnejší žiaci, školské chodby osireli a zvonec stíchol. Pracovná atmosféra ešte zotrvala v zborovni, kde na záverečnej hodnotiacej porade pedagogická rada hodnotila uplynulý školský rok. Príjemným spestrením pracovného dopoludnia bola možnosť pozrieť si Levoču z novosprístupnenej veže Baziliky sv. Jakuba a návšteva priateľov z partnerskej školy z Brna.

Terénne práce
3.6.2016 17:10:27

V dňoch od 31.05.2016 do 02.06.2016 boli pre žiakov prvého ročníka zorganizované terénne práce z botaniky vo forme projektového vyučovania v tatranskej prírode. Viac informácii:  http://biologiagsfa.weebly.com/tereacutenne-praacutece-z-botaniky.html

European Challenges in Sustainable Energy Production by Biotechnology
25.4.2016 08:31:01

V dňoch od 17.04.2016 do 23.04.2016 sa v rámci programu ERASMUS+ uskutočnilo stretnutie mentorov a učiteľov vo Viedni (A).  Cieľom stretnutia bol návrh, príprava a zabezpečenie experimentu prípravy a produkcie bioetanolu, ktorý budeme realizovať už v októbri 2016 vo francúzskom Évreux, taktiež  preklad laboratórnych protokolov do jazykov zúčastnených krajín, ktoré sú k dispozícii na oficiálnej stránke projektu (http://sustainable-bioenergy.de/). Našu školu na […]

Medzinárodné partnerstvo pokračuje I./2
18.4.2016 13:35:46

Vybrať najzaujímavejší moment z návštevy partnerskej školy v Brne nebude celkom jednoduché. Bude to organový koncert pána riaditeľa počas prehliadky Katedrály sv. Petra a Pavla? Alebo príbeh o zlej macoche? Stretnutie s hejtmanom Juhomoravského kraja? Na výber vám ponúkame niekoľko fotografií a srdečne vás pozývame na prezentáciu v stredu 27. 4. 2016 o 14:00 v multimediálnej […]

ERASMUS+ vo Phorzheime
28.2.2016 15:12:08

„European Challenges in Sustainable Energy Production by Biotechnology“

Nový biotechnologický projekt
13.10.2015 19:06:44

V šk. roku 2015/2016 Gymnázium sv. Františka Assiského v Levoči rozbehlo nový dvojročný medzinárodný projekt financovaný z prostriedkov Únie v rámci programu ERASMUS+ s názvom „European Challenges in Sustainable Energy Production by Biotechnology“ zameraný na štúdium vývoja nových foriem udržateľných foriem energie, ktorý má žiakom na experimentálnej úrovni priblížiť možnosti vývoja zdrojov energie prostredníctvom biotechnologických postupov, ako je napr. […]

Sviatok sv. Františka ozvláštnený češtinou I./1
6.10.2015 21:36:57

Tohtoročná oslava sviatku patróna našej školy mala špeciálnych hostí z Českej republiky, z partnerskej školy v Brne, Cyrilometodějského gymnázia a strednej odbornej školy pedagogickej. Po septembrovej návšteve a podpise dohody o spolupráci v Brne k nám zavítalo 9 žiakov, riaditeľ školy Mgr. Štěpán Policer, zástupkyňa riaditeľa Mgr. Marie Ivanová a školský špirituál Vdp. Peter Beneš.

Hniezdo pohody
23.6.2015 15:49:27

Projekt Žiackej školskej rady, ktorý zlepšuje prostredie školy, dáva možnosť netradične sa vzdelávať a poskytuje miesto pre oddych.