Projekty

Moderné vzdelávanie cudzích jazykov
22.9.2017 16:13:12

Trendy vo vzdelávaní 21. storočia sú výrazne zamerané na všetky oblasti digitálnych technológií. Cieľom je zefektívniť edukačný proces tak, aby bol zaujímavejší, tvorivejší, efektívnejší a modernejší. Príkladom implementácie digitálnych technológií do cudzojazyčnej edukácie na našej škole je novozriadená jazyková učebňa kombinujúca hardvérové a softvérové zariadenia, ktoré spoločne tvoria digitálne jazykové laboratórium Optimas. Systém umožňuje pripojiť rôzne obrazové […]

Mliečna cesta z Brna do Levoče
7.5.2017 15:54:16

Už druhýkrát pricestovali do Levoče stredoškoláci z našej partnerskej školy v Brne na výmenný pobyt, aby strávili štyri dni so svojimi slovenskými „dvojičkami“. Po podpise Dohody o vzájomnej spolupráci v septembri 2015 v Brne sú priateľské a srdečné vzťahy nielen na papieri, ale potvrdené viacerými spoločne strávenými dňami na oboch stranách rieky Moravy. Názov projektovej výmeny […]

ERASMUS+ v Brne
9.4.2017 19:10:23

V dňoch od 03.04.2017 do 07.04.2017 sme sa zúčastnili na poslednom stretnutí projektu ERASMUS+ s názvom European Challenges in Sustainable Energy Production by Biotechnology v Brne. Cieľom stretnutia bola realizácia workshopu na tému Obnoviteľné zdroje energie. Mentori partnerských škôl (Slovensko, Turecko, Maďarsko a Česká republika) spoločne so svojimi učiteľmi pripravili prezentácie a workshopy s problémovými úlohami na tému Obnoviteľné formy energie. Žiaci následne […]

Nemčina inak
13.3.2017 13:51:18

Kedy? –  1.3.2017 S kým? –  S animátorkou Majkou a prímou A Prečo? –  Lebo naša škola je zapojená do projektu Goetheho  inštitútu – Chceme vedieť nemecky! Aké to bolo? – Učili sme sa nové slovíčka pomocou rôznych hier, súťaží a pomôcok. Počas celej animačnej hodiny nás do rôznych aktivít uvádzal pomocou krátkeho videa Marián Čekovský , ktorého […]

Erasmus+ v Miškolci
13.2.2017 16:26:49

V dňoch 5.- 11. 2. 2017 sme sa zúčastnili na stretnutí projektu Erasmus+ s názvom European Challenges in Sustainable Energy Production by Biotechnology v Miškolci. Cieľom stretnutia bola príprava workshopu na tému obnoviteľné zdroje energie. Žiaci z partnerských škôl spoločne so svojimi učiteľmi aktívne vyhľadávali a spracovávali informácie v anglickom jazyku, v medzinárodných tímoch diskutovali, riešili problémové úlohy a pomocou moderných technológií […]

Chceme vedieť nemecky!
1.2.2017 15:56:45

Nový projekt z Goethe-Institut „Chceme vedieť nemecky!“ reaguje na novú situáciu, keď sa druhý cudzí jazyk odsúva medzi voliteľné predmety. Napriek automatickej požiadavke ovládania anglického jazyka potreba znalosti ďalšieho cudzieho jazyka stále rastie. Preto prichádzame s iniciatívou, ktorá má pomôcť predovšetkým žiakom. Projekt „Chceme vedieť nemecky!“ sa šíri vďaka angažovaným učiteľom nemčiny, ktorí si uvedomujú […]

Požehnanie a slávnostné otvorenie nového ihriska
5.11.2016 14:29:42

Dňa 4. novembra 2016 Otec biskup Štefan Sečka požehnal nové multifunkčné ihrisko, ktoré bolo vybudované v spolupráci s Mestom Levoča a Nadáciou Slovenskej sporiteľne. Futbalový zápas Džentlmeni – Dievčatá (8:9 pp) rozhodoval náš absolvent Martin Kačír. Všetkým zúčastneným, organizátorom aj účinkujúcim srdečne ďakujeme! Foto: L. Bizoňová, T. Šefčík

Ďalšie projektové stretnutie Erasmus+
10.10.2016 15:12:15

V dňoch od 02.10.-08.10.2016 sa 5 žiaci nášho gymnázia zúčastnili projektového stretnutia vo francúzskom ÉVREUX. Mladí biochemici z 9 európskych krajín spoločne pracovali na produkcii bioetanolu ako jednej z obnoviteľných foriem energií. Viac na webovej stránke projekTU, fotografiách a videu.  

Prázdninová škola
7.7.2016 13:34:54

Po tom, ako boli rozdané vysvedčenia a odmenení najaktívnejší a najúspešnejší žiaci, školské chodby osireli a zvonec stíchol. Pracovná atmosféra ešte zotrvala v zborovni, kde na záverečnej hodnotiacej porade pedagogická rada hodnotila uplynulý školský rok. Príjemným spestrením pracovného dopoludnia bola možnosť pozrieť si Levoču z novosprístupnenej veže Baziliky sv. Jakuba a návšteva priateľov z partnerskej školy z Brna.

Terénne práce
3.6.2016 17:10:27

V dňoch od 31.05.2016 do 02.06.2016 boli pre žiakov prvého ročníka zorganizované terénne práce z botaniky vo forme projektového vyučovania v tatranskej prírode. Viac informácii:  http://biologiagsfa.weebly.com/tereacutenne-praacutece-z-botaniky.html