Medzinárodná mobilita ERASMUS+ vo Vilniuse

V dňoch od 02.10. 2023 do 06.10.2023 sa v litovskom Vilniuse konalo v aktuálnom šk. roku 1. experimentálne stretnutie 8 európskych krajín a USA v rámci programu medzinárodných mobilít ERASMUS+.

Čo bolo náplňou medzinárodnej mobility sa dozviete na pripravovanej prezentácii, ktorá sa uskutoční 19.10.2023 v priebehu vyučovania.

Viac na stránke: https://gsfaerasmus.weebly.com/vilnius-2023.html

Natália Bajtošová | 18.10.2023 17:38:13 | Projekty