Pegagogický zbor

Erasmus+ mobility učiteľov vo Fínsku a Írsku
30.11.2023 10:39:45

Program medzinárodných mobilít Erasmus+ umožnil našim pedagógom realizovať mobility za vzdelávaním vo forme job shadowingu a kurzov. Ako sa im darilo? Čo sa naučili? S tým sa s nami podelili na poobedňajšej konferencii, ktorá sa uskutočnila 29.11.2023 (streda) o 14:00 hod., v miestnosti č. 309. Viac tu

Oceňovanie pedagogických zamestnancov katolíckych škôl
18.10.2018 20:42:58

Na pozvanie Mons. Bernarda Bobera, košického arcibiskupa a predsedu komisie KBS pre katechizáciu a školstvo, subkomisie KBS pre katolícke školy sa v dňoch 10. a 11. októbra 2018 v Poprade uskutočnilo Celoslovenské stretnutie riaditeľov katolíckych škôl Slovenska. Jeho neoddeliteľnou súčasťou je okrem odborných prednášok každoročne aj oceňovanie pedagogických zamestnancov katolíckych škôl za dlhoročnú prácu a […]

Poklady regiónu a ich využitie vo výchovno-vzdelávacom procese
20.2.2018 15:15:36

Tak znela téma tohtoročnej Minikonferncie cirkevných gymnázií Spišskej diecézy, ktorej organizátorom bolo 13. 02. 2018 Gymnázium sv. Františka Assiského v Levoči. V roku 2015 bola založená tradícia spoločných stretnutí, na ktorých sa riaditelia a učitelia zaoberajú rôznymi oblasťami výchovy a vzdelávania na gymnáziách.

Posledné dni starého roku
28.12.2016 13:25:09

Kalendárny rok s dvojčíslím 16 je za nami, jeho posledné pracovné dni mali pre nás prívlastok pracovné: finišovanie s výrobkami na vianočné trhy, s číslami do vianočnej akadémie, aj niektoré vianočné darčeky pre spolužiakov dorazili k triednym v poslednej chvíli…

Prijatie začínajúcich učiteľov
1.12.2016 21:31:25

Dňa 24. novembra 2016 v Spišskej Kapitule prijal začínajúcich učiteľov, medzi nimi nášho školského špirituála J. Mahúta, spišský sídelný biskup Štefan Sečka. Foto: Diecézny školský úrad, PaedDr. M. Labuda

Kurz angličtiny
21.9.2015 16:51:02

Pre fanúšikov anglického jazyka  – už len 10 voľných miest na kurze anglického jazyka s lektorom z Veľkej Británie. Termín 19. – 23.10.2015 popoludní, vždy 3 hodiny, cena €17,50. Nahláste sa u Mgr. M. Hvilovej, ktorá vám poskytne aj viac informácií.