Oceňovanie pedagogických zamestnancov katolíckych škôl

Na pozvanie Mons. Bernarda Bobera, košického arcibiskupa a predsedu komisie KBS pre katechizáciu a školstvo, subkomisie KBS pre katolícke školy sa v dňoch 10. a 11. októbra 2018 v Poprade uskutočnilo Celoslovenské stretnutie riaditeľov katolíckych škôl Slovenska.
Jeho neoddeliteľnou súčasťou je okrem odborných prednášok každoročne aj oceňovanie pedagogických zamestnancov katolíckych škôl za dlhoročnú prácu a významný podiel na rozvoji katolíckeho školstva na Slovensku.
Tento rok bola spomedzi nominovaných vybraná na toto ocenenie aj naša vyučujúca dejepisu PhDr. Soňa Polláková. Komisia ocenila najmä jej výrazný podiel na príprave žiakov nášho gymnázia na školské, krajské a napokon aj celoslovenské kola Dejepisnej olympiády, pretože v doteraz uskutočnených desiatich ročníkoch tejto súťaže zvíťazili gymnazisti pod vedením PhDr. Sone Pollákovej v celoslovenskom kole celkove sedemkrát. Vynikajúcu prípravu žiakov a obidve suverénne víťazstvá našich žiakov v celoštátnom kole 10. ročníka Dejepisnej olympiády v kategórii stredoškolákov si všimla aj odborná porota tejto súťaže, ktorá ocenila PhDr. Soňu Polláková za mimoriadne výsledky pri príprave svojich žiakov. Ostáva dúfať, že pedagogický entuziazmus, láska k histórii, ku ktorej vedie PhDr. Soňa Polláková aj žiakov Gymnázia sv. Františka Assiského v Levoči, ju bude sprevádzať ešte mnoho rokov a aj vďaka jej obetavosti, angažovanému prístupu a správnemu vedeniu k dejinám vychová Levoča ešte mnoho vynikajúcich historikov, ktorí budú prispievať k dobrému menu Slovenska doma i v zahraničí.
Gratulujeme k oceneniu a prajeme ešte veľa úspešných rokov na GSFA!

Natália Bajtošová | 18.10.2018 20:42:58 | Pegagogický zbor, Škola