Prijatie začínajúcich učiteľov

Dňa 24. novembra 2016 v Spišskej Kapitule prijal začínajúcich učiteľov, medzi nimi nášho školského špirituála J. Mahúta, spišský sídelný biskup Štefan Sečka. Foto: Diecézny školský úrad, PaedDr. M. Labuda

Natália Bajtošová | 1.12.2016 21:31:25 | Duchovný program, Pegagogický zbor