• Deň otvorených dverí 2022

  • Deň otvorených dverí

    Pozývame Vás na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 13.12. 2022 so začiatkom o 9.00 hod. v priestoroch gymnázia.
    Návštevníci budú mať možnosť nahliadnuť do priestorov školy. Budú mať príležitosť dozvedieť sa viac o prijímacích skúškach do osemročného aj štvorročného gymnázia, neformálne sa porozprávať so žiakmi, ale aj učiteľmi a zúčastniť sa množstva aktivít, ktoré sú pre Vás pripravené.
    Štúdium na našom gymnáziu je ideálne pre žiakov, ktorí sú zvedaví, chcú na sebe pracovať a dobre sa pripraviť na vysokoškolské štúdium, ale vedia sa aj zabaviť a navzájom si pomôcť.

Prijatie začínajúcich učiteľov

Dňa 24. novembra 2016 v Spišskej Kapitule prijal začínajúcich učiteľov, medzi nimi nášho školského špirituála J. Mahúta, spišský sídelný biskup Štefan Sečka. Foto: Diecézny školský úrad, PaedDr. M. Labuda

Natália Bajtošová | 1.12.2016 21:33:46 | Duchovný program, Pegagogický zbor