Wilhelm by mal z nás veľkú radosť

Wilhelm Conrad Röntgen, nemecký fyzik a objaviteľ röntgenového žiarenia by mal nepochybne veľkú radosť z 29 žiakov našej školy, ktorí sa v rámci Dňa vedy 8. 11. 2018 rozhodli vydať na objavnú cestu röntgenológie do levočskej nemocnice. MUDr. Elena Loumová, primárka rádiodiagnostického oddelenia, si pre nás pripravila podrobnú prezentáciu o histórii röntgenológie a zorganizovala tiež prehliadku jednotlivých pracovísk tohto oddelenia. Podľa jej zanieteného prejavu bolo vidieť, že svoju prácu miluje, že je vo svojom odbore veľkým profesionálom a svojím ľudským a obetavým prístupom pomáha pacientom stratiť obavy z vyšetrenia i stanovenej diagnózy. Veľká vďaka patrí jej i celému kolektívu tohto oddelenia, ktorí sa nám snažili priblížiť princípy i fungovanie jednotlivých zariadení pracovísk rádiodiagnostického oddelenia, a to CT, magnetickej rezonancie, röntgenu, mamografu a ultrazvuku prostredníctvom prezentácií na počítači a tablete, hľadaním a porovnaním ukážok snímkov u zdravého pacienta a pacienta s patologickými zmenami na určitých orgánoch a častiach tela, podrobným vysvetľovaním častí jednotlivých zariadení či priamou diagnostikou na ultrazvuku brucha. Potešil nás darček v podobe pera s logom nemocnice a pera v tvare nejakej kosti alebo chrbtice, dozvedeli sme sa rôzne zaujímavosti a pracovníci oddelenia s nami tiež zdieľali svoje skúsenosti z praxe, ktoré by sme v žiadnej knihe nenašli. Veľmi si ceníme aj ich obetavosť a trpezlivosť pri mnohopočetnom opakovaní a prezentovaní informácií každej skupine zvlášť, ich prípravu materiálov či citátov s myšlienkou a tiež to, že nám venovali svoj drahocenný čas. O tom, že ho investovali dobre svedčí fakt, že po prehliadke boli všetci žiaci nadšení, veľmi sa im to páčilo, naučili sa mnoho nových vecí, stratili obavy z diagnostiky a odniesli si i cenné skúsenosti z tohto nezabudnuteľného dňa.

M. Hvilová

Natália Bajtošová | 9.11.2018 09:07:06 | Fotogalérie, Škola