Deň vedy

Veda a technika je neoddeliteľnou súčasťou nášho života. Tohtoročný Týždeň vedy a techniky na Slovensku /5. - 11.11./ dostal priestor v našom školskom programe vo štvrtok 8.11.2018 ako Deň vedy na GSFA.

Cieľom tohto Týždňa vedy a techniky na Slovensku je zlepšiť vnímanie vedy a techniky v povedomí celej spoločnosti, popularizovať a prezentovať ich, vzbudiť záujem mladých ľudí o štúdium vedeckých a technických disciplín a nám sa to jednoznačne aj v druhom ročníku tohto podujatia podarilo. Hoci je príprava náročná na rozdelenie a prípravu vedeckých oddelení, výsledkom je pestrá paleta podujatí. Máme za sebou vydarenú prehliadku rádiologicko-diagnostického oddelenia VNsP v Levoči, fyzikálne pokusy, testovanie mlieka, tvorbu oblečenia, literá ;rny klub so spisovateľom, hlavolamy, tvorbu black-out poézie, finančné operácie, slepé mapy, sudoku a mnohé ďalšie zaujímavé stretnutia s vedou a jej rôznymi odbormi.

Natália Bajtošová | 9.11.2018 08:05:37 | Fotogalérie, Študenti