Najnovšie články

Študijné odbory
2.10.2014 20:12:41

Gymnázium so 4-ročným a 8-ročným denným štúdiom ⇒

Zriaďovateľ školy
2.10.2014 19:43:59

Zriaďovateľom Gymnázia sv. Františka Assiského v Levoči je Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie, Spišská Kapitula 9   Diecézny školský úrad plní úlohy zriaďovateľa v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní, zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších zmien a doplnkov a zákona […]

III.A
1.10.2014 18:08:29

Triedna učiteľka: RNDr. Lucia Bizoňová Baran Teodor Cehuľová Viktória Dovalová Karolína Dravecká Daniela Faltinová Laura Hrebeňár Samuel Hricisková Gabriela Hricová Monika Hvizdoš Juraj Kapustová Karolína Kokoruďová Anežka Kolársky Ľubomír Kotradyová Lucia Lazar Samuel Lazorová Anna Ledecká Dominika Lorková Natália Mušinská Katarína Ohalek Dominik Petrušková Petronela Pľutová Júlia Sivecová Nikola Slavkovská Martina Sterančáková Jozefína Streberová Mária Šefčík […]

Učebňa 325 – nastavenie dataprojektora
5.9.2014 17:05:57

Dataprojektor: zapnúť červeným tlačidlom diaľkového ovládača ON po nabehnutí stlačiť tlačidlo NETWORK (dataprojektor vypíše informácie o IP adrese a hesle Projection Log In Code) na diaľkovom ovládači po skončení dataprojektor vypnúť stlačením tlačidla OFF 2x na diaľkovom ovládači Notebook: pripojiť notebook káblom do internetovej zásuvky vedľa katedry P322, internetový prepojovací kábel je v zásuvke katedry stiahnuť obslužný softvér […]

Učebňa 203 – nastavenie dataprojektora
5.9.2014 16:59:22

Dataprojektor: zapnúť červeným tlačidlom diaľkového ovládača po nabehnutí stlačiť tlačidlo LAN (dataprojektor vypíše informácie o IP adrese a hesle) po skončení dataprojektor vypnúť stlačením červeného tlačidla a tlačidla Enter na diaľkovom ovládači Notebook: pripojiť notebook káblom do internetovej zásuvky vedľa tabule P207, internetový prepojovací kábel je v zásuvke katedry stiahnuť obslužný softvér EPSON EasyMP Network Projection po nainštalovaní spustiť […]

Interné materiály
5.9.2014 14:44:23

nastavenie dataprojektora v učebni 203 nastavenie dataprojektora v učebni 325