Mládež v akcii – Relaxa©tion

Skupina s názvom APPLE BANG – aktívna projektová práca láka empatických, bláznivých a nadaných gymnazistov – zložená z niekoľkých mladých ľudí vo veku 13-17 rokov, žiakov Gymnázia sv. F. Assiského v Levoči, pracovala v období od júla 2009 do septembra 2010 pravidelne pri rekonštrukcii a prebudovaní vnútorného dvora klubovne Dreams and Teams, ktorý slúžil ako sklad stavebného a nepotrebného materiálu po rekonštrukcii budovy našej školy. Po jeho rekonštrukcii sme v školskom roku 2010/11 pokračovali v spolupráci s mladými ľuďmi a deťmi s rôznymi druhmi postihnutia /sluchové, telesné, mentálne, autisti/ zo Spojenej špeciálnej školy internátnej Jána Vojtaššáka v Levoči a aktivitách nášho klubu.

Možnosť vlastnoručne sa podieľať na premene priestoru skladiska stavebného materiálu na priestor na neformálne stretávanie sa a aktivity bol výraznou motiváciou pre celú skupinu. Fyzická práca v kolektíve rovesníkov na rozdiel od pasívneho prijímania informácií vo vzdelávacom procese školy v dopoludňajších hodinách je aj dnes výbornou príležitosťou na neformálne vzdelávanie sa v širokom spektre vedných disciplín – stavebníctve a práce so stavebnými materiálmi, biológii rastlín, ekologickom prístupe k využívaniu druhotných surovín, plánovaní a vyhodnocovaní architektonických návrhov a v ich realizácii. To všetko nám umožňuje celkový rozvoj osobnosti.

Navyše pokračujúca spolupráca a stretávanie sa s hendikepovanými deťmi, outdoorové aktivity pre nich aj pre nás, skrášlenie životného priestoru vlastnými rukami môžu byť pre nás prínosom a pre ostatných pozitívnym vzorom.

 

Natália Bajtošová | 7.10.2014 22:32:58 | Absolventi