Mládež v akcii – O dvanástich mesiačikoch

My, neformálna skupina TOTAL BANG zložená z 15 mladých ľudí vo veku 13-18 rokov, ktorí sa poznáme z Gymnázia sv. F. Assiského v Levoči, sme v období od septembra 2008 do septembra 2009 pravidelne pracovali s mladými ľuďmi a deťmi s rôznymi druhmi postihnutia /sluchové, telesné, mentálne, autisti/ zo Spojenej špeciálnej školy internátnej Jána Vojtaššáka v Levoči. Pripravili sme miestnu mládežnícku iniciatívu, boli sme zapojení do všetkých častí prípravy, realizácie aj vyhodnotenia s cieľom presadzovania tolerancie medzi mladými ľuďmi, podpory nášho aktívneho euroobčianstva, začlenenia mladých ľudí s nedostatkom príležitostí, boja proti sociálnej, telesnej, geografickej, rasovej, zdravotnej diskriminácii/.

Na základe predchádzajúcich návštev v špeciálnej škole (v roku 2008 sme sa stali susednými školami) a diskusií s deťmi a mladými tejto školy sme sa zoznámili so situáciou a zistili sme, že by mali záujem o pravidelné stretávanie sa v popoludňajších hodinách. Predstavili nám svoje sny, v ktorých figurovali: zábava, telocvičňa, vybitie energie, túžba po rozhovoroch, krátke výlety do prírody a okolia a pod. Podľa toho sme pripravili športové, kultúrne, zábavné aktivity, rozdelené do cca 12 celkov, podľa toho vznikol názov O 12-tich mesiačikoch.

Natália Bajtošová | 7.10.2014 22:41:35 | Absolventi