Oznam školskej jedálne

Vážení rodičia, učitelia, milí žiaci, stravníci,

od 12. januára 2023 je možné opäť využívať na prihlasovanie a odhlasovanie na stravu v našej školskej jedálni aplikáciu www.eskoly.sk a prihlasovacie údaje pridelené jednotlivým stravníkom našej školy.

Preto by sme Vás chceli požiadať, aby ste na prihlasovanie/odhlasovanie na stravu prednostne využívali tento prostriedok. Rovnako je však možný aj spôsob odhlášky/prihlášky na obed telefonicky, SMS či mailom najneskôr do 7:30 v daný deň.

Telefonicky na číslach:

053/ 451 00 96

0908 024 897

mail: sj.gsfalev@gmail.com

(uviesť meno, priezvisko, triedu stravníka a deň/dni odhlásenia zo stravy)

Natália Bajtošová | 11.1.2023 11:33:20 | Oznamy, Školská jedáleň