Školské stravovanie

V priloženom dokumente nájdete finančné limity na nákup potravín v zariadení školského stravovania platné od 1.februára 2023.

Fin.limity 2023

Natália Bajtošová | 16.1.2023 16:38:22 | Školská jedáleň