Nezaradené

Venujte 2 percentá nášmu občianskemu združeniu
26.1.2024 13:55:58

Vážení rodičia, priatelia a priaznivci GSFA, obraciame sa na Vás opäť s prosbou, aby ste venovali 2% zo svojich daní Občianskemu združeniu GSFA v Levoči. Využite túto príležitosť rozhodnúť o adresnom využití časti svojich daní. Pomôžete tak prispieť ku skvalitneniu výchovnovzdelávacieho procesu a podporiť ďalšie aktivity organizované školou. Finančné prostriedky sú použité na základe rozhodnutia […]

Inoveum
18.1.2024 15:52:58

Naši žiaci získali základy podnikavosti v projekte INOVEUM. Dňa 20. decembra k nám zavítal tím Inoveum. Ten pre našich žiakov z radov tretiakov zorganizoval poldenné Biznis fórum. Žiaci sa na prípadovej štúdii učili, ako rozbehnúť biznis nápady rýchlo a lacno.

Misijný týždeň
1.11.2023 17:00:26

Posledný týždeň pred jesennými prázdninami sme sa každý deň v kaplnke modlili desiatok ruženca za pokoj a šírenie dobra vo svete. Modlitby sprevádzal spev nášho zboru. Nezabudli sme zladiť oblečenie, ktoré svietilo farbou kontinentu, na ktorý sme v daný deň mysleli. Váš školský parlament

Zmluvy
1.8.2023 12:25:12

zmluvaSLSP

Voľné miesta
4.7.2023 10:24:26

Informácie o voľných pracovných miestach.

Školský e-shop 2023
14.6.2023 21:42:59

Dobré noviny pokračujú! Naša škola má vlastnú voľnočasovú kolekciu oblečenia. O jej podobe ste rozhodli sami na začiatku júna hlasovaním. Náhľad kolekcie vidíte na plagáte a je možné si ju aktuálne zaobstarať v našom e- shope TU  Objednávanie je už spustené a bude možné až do 28.6. Nasledujúci deň sa e-shop uzavrie a objednané veci […]

Erasmus+
22.11.2021 14:10:37

Potvrdenie Zmluva

V novom roku o trochu ľahšie štúdium
7.1.2021 07:51:43

Predvianočný čas otvorených ľudských sŕdc sa dotkol nášho školského spoločenstva, keď Bohu známy dobrodinec daroval finančnú pomoc pre žiakov, ktorí sa nachádzajú v sociálnej núdzi. Na základe schválenia pedagogickou radou odovzdala pani RNDr. Janka Hozová, riaditeľka školy, peňažný dar študentke osobne v riaditeľni školy krátko pred vianočnými prázdninami. Ďakujeme darcovi za tento prejav šľachetnosti a […]