Inoveum

Naši žiaci získali základy podnikavosti v projekte INOVEUM. Dňa 20. decembra k nám zavítal tím Inoveum. Ten pre našich žiakov z radov tretiakov zorganizoval poldenné Biznis fórum. Žiaci sa na prípadovej štúdii učili, ako rozbehnúť biznis nápady rýchlo a lacno.

Od vymýšľania nápadu až k prvým objednávkam

Žiaci vedení odborníkmi z praxe krok po kroku prechádzali procesom od vymyslenia nápadu, cez tvorbu biznis modelu, prieskum konkurencie, cenotvorbu, zákaznícky prieskum a testovací web. Všetky úlohy boli interaktívne rozpracované na prípadovej štúdii žiačky Zuzky, ktorá ako stredoškoláčka absolvovala Inoveum inkubátor s nápadom Esencit, prenosnou aromaterapiou. Tej sa s našou pomocou podarilo otestovať životaschopnosť jej nápadu len za 75 hodín a 75€ priamych nákladov. Po spustení kampane napokon predala vyše 3000 kusov.

✅ Zlepšili sa postoje žiakov k podnikavosti

Ešte predtým, než sa žiaci zahryzli do jednotlivých zadaní, dostali za úlohu subjektívne ohodnotiť svoje postoje k podnikaniu a tomu, či by vedeli, ako postupovať, ak by s prácou na nápade mali začať už dnes. Toto sebahodnotenie každý žiak absolvoval ešte raz po skončení vzdelávacieho podujatia. Zo sumárneho grafu je zrejmé, že žiaci svoje postoje k podnikaniu zlepšili a workshop im pomohol s motiváciou vyskúšať si rozbehnúť vlastný nápad. Vedomosti a motivácia žiakov sa zvýšili o 48%.

😍 Pozitívne reakcie na seba nenechali dlho čakať
Naši žiaci udelili workshopu priemernú známku 8 z 10 a vyzdvihli aj tieto prínosy:

● „Otvorilo mi to oči a dvere do svete podnikania a celkovo to bolo prínosné do života.“
● „Naučila som sa celý postup a spôsob, ako rozvíjať nápad tak, aby som sa mohla uživiť predajom vlastného produktu či služby.“
● „Výborný prehľad a spracovanie základných informácií pre prvopodnikateľov.“
● „Rozšírilo nám to obzory vo svete podnikania.“
● „Spoznáš celý proces krok po kroku.“

➡️ Ďalšie kroky
Žiaci, ktorých idea podnikania zaujala, môžu vymyslieť vlastný nápad a ako jednotlivec či tím ho prihlásiť na online konzultáciu. Počas nej dostane každý nápad cennú spätnú väzbu a tipy na prípadné vylepšenia. Následne dostanú žiaci s nápadom možnosť zapojiť sa do jarného akceleračného programu, v ktorom okrem mentoringu dostanú aj grant v hodnote 300€ na pokrytie nákladov spojených s testovaním.

Inoveum je projekt rozvíjajúci podnikavosť mladých ľudí v regióne Spiš. Generálnym partnerom projektu je spoločnosť Nidec Global Appliance. Viac o projekte sa dozviete na www.inoveum.sk.

Natália Bajtošová | 18.1.2024 15:52:58 | Nezaradené