Najnovšie články

Projekt ESF EU
3.10.2014 17:33:33

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Gymnázium sv. Františka Asisského v Levoči Naša škola realizuje projekt v rámci operačného programu Vzdelávanie s názvom „Prírodné vedy v novom šate“ Cieľom projektu je zabezpečiť zvýšenie kvality vzdelávania a uplatnenia žiakov modernizáciou a inováciou vybraných študijných odborov a rozvojom odbornosti pedagogických zamestnancov. Cieľovou […]

Európsky deň jazykov
2.10.2014 21:29:25

Z iniciatívy Rady Európy v Štrassburgu sa každoročne od roku 2001 oslavuje Európsky deň jazykov dňa 26. septembra. Naša škola si tento sviatok pripomenula už druhýkrát.

Výročie posviacky školskej kaplnky
2.10.2014 20:35:04

Dňa 3. októbra 2014 si pripomíname výročie posviacky školskej kaplnky. Svätú omšu o 8:00 hod. bude sláviť vdp. František Dlugoš. Po svätej omši si pozrieme divadelné predstavenie Neprebudený v levočskom kine o 10:00 hod. Srdečne vás pozývame!

Podmienky prijatia
2.10.2014 20:21:26

Žiak odovzdá prihlášku na štúdium na strednej škole v stanovenom termíne riaditeľovi ZŠ. Kritéria prijatia do 1. ročníka budú zverejnené na web stránke školy alebo na www.svsmi.sk

Študijné odbory
2.10.2014 20:12:41

Gymnázium so 4-ročným a 8-ročným denným štúdiom ⇒

Zriaďovateľ školy
2.10.2014 19:43:59

Zriaďovateľom Gymnázia sv. Františka Assiského v Levoči je Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie, Spišská Kapitula 9   Diecézny školský úrad plní úlohy zriaďovateľa v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní, zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších zmien a doplnkov a zákona […]

III.A
1.10.2014 18:08:29

Triedna učiteľka: RNDr. Lucia Bizoňová Baran Teodor Cehuľová Viktória Dovalová Karolína Dravecká Daniela Faltinová Laura Hrebeňár Samuel Hricisková Gabriela Hricová Monika Hvizdoš Juraj Kapustová Karolína Kokoruďová Anežka Kolársky Ľubomír Kotradyová Lucia Lazar Samuel Lazorová Anna Ledecká Dominika Lorková Natália Mušinská Katarína Ohalek Dominik Petrušková Petronela Pľutová Júlia Sivecová Nikola Slavkovská Martina Sterančáková Jozefína Streberová Mária Šefčík […]