Stredoškolská odborná činnosť – školské kolo

Aj v šk. roku 2021/22, ako to už máme vo zvyku, sme usporiadali školskú prehliadku žiackych prác SOČ. Žiaci 3. ročníka mali možnosť podeliť sa so svojimi spolužiakmi o výsledky svojich vlastných projektov. Práce súťažili v nasledujúcich odboroch:

Odbor č. 02 Matematika, fyzika

Odbor č. 05 Životné prostredie, geografia, geológia

Odbor č. 06 Zdravotníctvo a farmakológia

Odbor č. 14 Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie

Odbor č. 15 Ekonomika a riadenie

Odbor č. 16 Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba

Najlepšie z prác budú našu školu reprezentovať na krajskom kole, ktoré sa uskutoční 01.04.2022, ktorého organizátorom bude SOŠ elektrotechniká, Poprad-Matejovce.

Natália Bajtošová | 6.2.2022 15:28:23 | Fotogalérie, SOČ