Korešpondenčná matematická súťaž MAKS

Ale vedieť logicky a kriticky myslieť, popasovať sa s problémom, či čítať s porozumením, sú pre život veľmi dôležité zručnosti. O to všetko sa už viac ako 25 rokov snažia organizátori celoročnej matematickej súťaže MAKS. Celkom úspešne, lebo za toto obdobie si nad maksovskými úlohami „potrápilo hlavu“ takmer pol milióna žiakov. Mnohí z nich sú dnes úspešní inžinieri, vedci, lekári. A mnohí do súťaže už prihlasujú vlastné deti.
Na GSFA bolo v školskom roku 2022/2023 do korešpondenčnej súťaže MAKS z matematiky zapojených 6 žiakov prímy, sekundy a kvarty 8RG, ktorí pracovali jednotlivo alebo v dvojiciach: 1 žiak z prímy A, 4 žiačky zo sekundy A a 1 žiačka z kvarty A. Súťaž prebiehala on – line počas celého školského roku v ôsmich kolách a naši riešitelia získali MaksiDiplomy.

Natália Bajtošová | 26.6.2023 09:41:43 | Fotogalérie, Súťaže, Úspechy našich žiakov