Hodžov novinový článok

Ďalší skvelý úspech v celoslovenskej súťaži.

Ako môže človek nielen žiť, ale aj pomáhať žiť – téma 16. ročníka celoslovenskej súťaže Hodžov novinový článok, do ktorého sa zapojila aj naša Anetka Salanciová z I. A. Pri hľadaní odpovedí na náročné otázky ponúkla aj zaujímavé riešenia a svojou úvahou oslovila porotu, ktorá jej prácu zaradila do zlatého pásma. Anetke k tomuto úspechu srdečne blahoželáme!

Natália Bajtošová | 27.6.2023 13:18:49 | Súťaže, Úspechy našich žiakov